Om Konsulenthuset

Top kvalitet og god service.

Fagligt er jeg uddannet teolog og psykoterapeut (MPF). To uddannelser som med afsæt i hver deres ende af livet er optaget af et og det samme. Nemlig at reflektere over, hvordan vi som mennesker mest hensigtsmæssigt kan navigere i balancepunktet mellem perspektiv og nærvær. Den ene uddannelse har et teoretisk afsæt; den anden arbejder med afsæt i mesterlæretraditionen. Sådan som jeg har erfaret, at vi grundlæggende har brug for at få både forståelses – og erfaringsdimensionen med, hvis vi for alvor skal udvikle os.

I mit arbejdsliv har jeg gennem de sidste 25 år indhøstet en bred vifte af erfaringer under overskrifterne undervisning og vejledning. Jeg har løst mange og forskelligartede opgaver i undervisningssektoren, sundhedssektoren, kriminalforsorgen og i det private erhvervsliv. Jeg har arbejdet med enkeltpersoner og med grupper. Jeg har arbejdet med mennesker fra de fleste samfundslag og jeg har arbejdet med medarbejdere og ledere på vidt forskellige organisatoriske niveauer og med mange forskellige typer af ansvarsområder.

Tilsammen har uddannelser og erfaringer gjort det tydeligt for mig, at en af menneskets største indflydelsesmuligheder gemmer sig i eksemplets magt. Når vi bliver troværdige eksempler for hinanden i det vi siger og i det vi gør, så skaber vi bæredygtig forandring. Uanset om jeg arbejder med grupper eller med enkeltpersoner er jeg optaget af, hvordan den bæredygtige forandring kan få de bedste vækstvilkår. Det gør den, når den relevante viden og erfaring, som vi alle har potentielt tilgængelig i os, kommer frem og bliver brugt i en respektfuld dialog, der skaber indsigt og inspiration.