Leder udvikling

Jeg vil helst inviteres på banen der, hvor det handler om udvikling- for den enkelte, for gruppen og for virksomheden.

Jeg har stor erfaring med udvikling af den enkelte leders personlige lederskab i et individuelt forløb; den enkeltes udvikling i teamet -sammen med teamet;
teamets udvikling som base for vækst i hele virksomheden.

Udvikling forstået som udvikling af indsigt, samarbejdsevne og modenhed, så I som virksomhed kan forvalte de tilgængelige ressourcer,
på en bæredygtig og ansvarlig måde, der skaber mere værdi, ikke bare på bundlinjen men i høj grad også i trivselsregnskabet.

En virksomhed er at betragte som en levende organisme, fordi alt det, der får virksomheden til at vokse og udvikle sig, er levende.
Lederudvikling handler om at styrke evnen til at tage aktivt ansvar for virksomheden og den enkelte, som levende organismer.