• Firmanavn

Det personlige lederskab

Jeg er optaget af, hvordan vi med små justeringer af vores tanker og handlinger, kan optimere vores egen arbejdsindsats og indflydelse på omgivelserne. 

Muligheden opstår i det øjeblik, vi aktivt interesserer os for sammenhængen mellem vores adfærd og omgivelsernes respons.

Sofie Pedersen - Uddannet teolog og psykoterapeut